Ludowy Bank Spółdzielczy w Złotowie

Nawigacja

Treść strony

Zmiana Regulaminu

Szanowni Państwo
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie uprzejmie informuje, że od dnia 01.06.2024 r. będzie obowiązywał nowy „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych” (dalej: regulamin) wprowadzony Uchwałą 134/2024 z dnia 24.04.2024r. Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie.
Co zmieniamy
Od 1 czerwca będziemy weryfikować, czy Twój numer PESEL jest zastrzeżony, przy:
§  zawieraniu umowy o konto osobiste (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, ROR) lub oszczędnościowe,
§  wypłacie gotówki w kasie banku (jeśli suma Twoich wszystkich wypłat w danym dniu przekroczy trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. powyżej kwoty 12 726 zł[1], stan na dzień 24.04.2024r.).

Jeżeli w wyniku weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL okaże się, że Twój numer PESEL jest zastrzeżony:
§  mamy prawo odmówić zawarcia umowy o otwarcie konta (ROR lub oszczędnościowego),
§  nie wypłacisz gotówki w kasie banku – w ciągu 12 godzin od złożenia takiej dyspozycji.

Masz nowy dokument tożsamości? Zmieniły się Twoje dane osobowe? Jak najszybciej je zaktualizuj!
Możesz to zrobić:
§  w naszych oddziałach.
Bez aktualnych danych dokumentu tożsamości możesz nie zrealizować niektórych transakcji.[2]
Pełna treść nowego Regulaminu dostępna jest również w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.sblzlotow.com.pl

Twoje pieniądze są bezpieczne
Środki zgromadzone na Twoim koncie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Szczegółowe informacje na temat gwarancji Twoich depozytów dostępne  w załączonym Arkuszu informacyjnym dla deponentówzałącznik nr 1.
Informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej banku znajdziesz na stronie internetowej www.sblzlotow.com.pl
Jeśli akceptujesz zmiany:
- nie musisz nic robić – zmiany zaczną obowiązywać od dnia ich wejścia w życie. 
Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:
- złożyć sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie. Przy zgłoszeniu sprzeciwu, ale bez wypowiedzenia umowy, rozwiąże się ona na dzień przed wejściem w życie zmian, bez  opłat; 
- wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, maksymalnie na dzień przed wejściem w życie zmian, bez opłat; 
Zachęcamy – zapoznaj się z nową treścią regulaminu.
Życzymy zadowolenia z usług Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie.

"Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”


[1] Minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, od 1 stycznia 2024 r. wynosi 4 242 zł. 
[2] Obowiązek aktualizacji danych dokumentów tożsamości wynika z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i dotyczy wszystkich klientów banku.

 

Kontakt

(Centrala) Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie
al.Piasta 46, 77-400 Złotów
 
godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8.15 - 15.30
 
e-mail: sekretariat@sblzlotow.sgb.pl
 
tel. (67) 263 20 20, (67) 263 21 04
 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych
Agnieszka Karbowiak 
tel. 67 263 20 20 wew. *236
e-mail: iod@sblzlotow.sgb.pl
 
SWIFT: GBWCPLPP                    NIP: 767-000-48-19                  REGON: 000498916
 
L.p.
Nazwa jednostki organizacyjnej
Adres jednostki organizacyjnej
Godziny otwarcia placówki
Kontakt
Centrala Banku
1.
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie
al.Piasta 46
77-400 Złotów
poniedziałek - piątek 8.15 - 15.30
tel. (67) 263 20 20, (67) 263 21 04
fax (67) 263 32 94
Oddziały Banku
1.
Oddział w Złotowie
al.Piasta 46
77-400 Złotów
poniedziałek - piątek 8.15 - 15.30
wtorek 8.15 - 16.00 (sala obsługi)
tel. (67) 263 20 20, (67) 263 21 04
fax (67) 263 32 94
2.
Oddział w Krajence
ul. Władysława Jagiełły 1
77-430 Krajenka

poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30

tel. (67) 263 85 62, (67) 263 83 63
fax (67) 263 81 99
3.
Oddział w Okonku
ul. Niepodległości 25
64-965 Okonek
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 266 90 24, (67) 266 90 36
fax (67) 266 97 39
4.
Oddział w Mirosławcu
ul. Wolności 26
78-650 Mirosławiec
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 259 50 18 (67) 259 54 73
Filie
5.
Filia w Złotowie
ul. Mickiewicza 24
77-400 Złotów
poniedziałek - piątek 9.15 do 17.00
tel. (67) 263 41 22, (67) 263 41 20
6.
Filia w Wałczu
ul. Tysiąclecia 9-15
78-600 Wałcz
poniedziałek - piątek 8.30 do 16.00
tel. (67) 258 04 59, (67) 258 31 07
Punkty Kasowe
7.
w Złotowie
ul. Dworzaczka 4
poniedziałek - piątek 9.30 do 17.00
tel. (67) 263 28 82
8.
w Radawnicy
ul. Młyńska 6
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 265 93 63
9.
w Tarnówce
ul. Zwycięstwa 22
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 349 22 62
10.
w Lipce
ul. Szkolna 1
poniedziałek - piątek 9.00 do 16.45
tel. (67) 350 97 55
11.
w Zakrzewie
ul. E.J. Osmańczyka 17
poniedziałek - piątek 9.00 do 16.45
tel. (67) 263 20 96
L.p.
Nazwa jednostki organizacyjnej
Adres jednostki organizacyjnej
Godziny otwarcia placówki
Kontakt
Centrala Banku
1.
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie
al.Piasta 46
77-400 Złotów
poniedziałek - piątek 8.15 - 15.30
tel. (67) 263 20 20, (67) 263 21 04
fax (67) 263 32 94
Oddziały Banku
1.
Oddział w Złotowie
al.Piasta 46
77-400 Złotów
poniedziałek - piątek 8.15 - 15.30
wtorek 8.15 - 16.00 (sala obsługi)
tel. (67) 263 20 20, (67) 263 21 04
fax (67) 263 32 94
2.
Oddział w Krajence
ul. Władysława Jagiełły 1
77-430 Krajenka

poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30

tel. (67) 263 85 62, (67) 263 83 63
fax (67) 263 81 99
3.
Oddział w Okonku
ul. Niepodległości 25
64-965 Okonek
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 266 90 24, (67) 266 90 36
fax (67) 266 97 39
4.
Oddział w Mirosławcu
ul. Wolności 26
78-650 Mirosławiec
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 259 50 18 (67) 259 54 73
Filie
5.
Filia w Złotowie
ul. Mickiewicza 24
77-400 Złotów
poniedziałek - piątek 9.15 do 17.00
tel. (67) 263 41 22, (67) 263 41 20
6.
Filia w Wałczu
ul. Tysiąclecia 9-15
78-600 Wałcz
poniedziałek - piątek 8.30 do 16.00
tel. (67) 258 04 59, (67) 258 31 07
Punkty Kasowe
7.
w Złotowie
ul. Dworzaczka 4
poniedziałek - piątek 9.30 do 17.00
tel. (67) 263 28 82
8.
w Radawnicy
ul. Młyńska 6
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 265 93 63
9.
w Tarnówce
ul. Zwycięstwa 22
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 349 22 62
10.
w Lipce
ul. Szkolna 1
poniedziałek - piątek 9.00 do 16.45
tel. (67) 350 97 55
11.
w Zakrzewie
ul. E.J. Osmańczyka 17
poniedziałek - piątek 9.00 do 16.45
tel. (67) 263 20 96